FAO đặt ra các ưu tiên về an toàn thực phẩm trong những năm tới

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp ( FAO BETVISA ) của Liên Hợp Quốc đã tiết lộ cách họ sẽ cố gắng giúp cải thiện an toàn thực phẩm trong vài năm tới.

Các ưu tiên chiến lược của FAO về an toàn thực phẩm giai đoạn 2022 đến 2031 được phát triển theo yêu cầu của Ủy ban Nông nghiệp FAO BETVISA (COAG) và được Hội đồng FAO thông qua vào tháng 12 năm 2022.

Họ tập trung vào bốn lĩnh vực: quản trị, tư vấn khoa học để hỗ trợ các quyết định về an toàn thực phẩm, tăng cường hệ thống kiểm soát thực phẩm quốc gia và thúc đẩy quan hệ đối tác công tư trong toàn bộ chuỗi thực phẩm. 

Corinna Hawkes, Giám đốc Ban Hệ thống Thực phẩm và An toàn Thực phẩm của FAO cho biết: “Nguyện vọng của chúng tôi là tài liệu này giúp thúc đẩy đầu tư và đảm bảo đủ nguồn nhân lực và tài chính để FAO BETVISA thực hiện thành công chương trình an toàn thực phẩm của mình.  

Phương pháp phòng ngừa
FAO BETVISA


FAO BETVISA hy vọng các ưu tiên sẽ tăng cường sự tham gia vào việc thiết lập các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và cung cấp hướng dẫn, chính sách và vận động quốc tế cho các nhà hoạch định chính sách.

Cơ quan này cho biết khoản đầu tư này là cần thiết để tăng cường hệ thống kiểm soát thực phẩm quốc gia, thu hút sự tham gia của các bên liên quan cũng như đào tạo và giáo dục.  

Tài liệu này khuyến khích lồng ghép nhất quán an toàn thực phẩm vào sự phát triển của các hệ thống nông sản thực phẩm bền vững, các chính sách dinh dưỡng và an ninh lương thực cũng như các chiến lược phát triển nông nghiệp. Điều này nhằm tập trung vào việc phòng ngừa và quản lý chủ động thay vì phản ứng với các vấn đề.

Các sự cố có nguy cơ làm giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với các loại thực phẩm cụ thể, điều này có thể dẫn đến lãng phí không cần thiết và đối với các cơ quan chịu trách nhiệm tạo ra và thực thi các quy tắc an toàn thực phẩm.

Điều quan trọng là phải xây dựng quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm toàn cầu, quốc gia và khu vực mạnh mẽ và có phối hợp hơn, một cơ sở bằng chứng khoa học vững chắc hơn để ra quyết định mạnh mẽ hơn, và các khuôn khổ pháp lý và thể chế hỗ trợ kiểm soát thực phẩm quốc gia hiệu quả và cập nhật, theo vào tài liệu.

Những nỗ lực hiện đại hóa không được loại trừ bất kỳ nhóm nào và tác động của các quy định an toàn thực phẩm có thể có đối với các nhà sản xuất quy mô nhỏ, người nghèo ở nông thôn và những người bị thiệt thòi như phụ nữ, thanh niên và người bản địa, cần được công nhận.

FAO BETVISA cho biết: “Chúng ta càng sớm nhận ra và giải quyết các tác động tiềm tàng của các xu hướng và sự phát triển toàn cầu đối với an toàn thực phẩm thì các quốc gia càng có khả năng chuẩn bị và quản lý các rủi ro và thách thức về an toàn thực phẩm”.

Những thách thức ngày càng tăng
ĐĂNG KÝ NHANH  LINK 1 – LINK 2 – LINK 3 – LINK4


Các sự kiện như Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới được ấn định vào ngày 7 tháng 6 có thể giúp nâng cao nhận thức về cách an toàn thực phẩm củng cố an ninh lương thực và thương mại cũng như ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế và các ngành công nghiệp tư nhân.

Kế hoạch này cũng bao gồm Một sức khỏe, kháng thuốc kháng sinh, công nghệ kỹ thuật số và dữ liệu an toàn thực phẩm. Năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố Chiến lược Toàn cầu về An toàn Thực phẩm từ năm 2022 đến năm 2030 .

“Khoa học an toàn thực phẩm và các công nghệ liên quan đến thực phẩm không ngừng phát triển và các vấn đề an toàn thực phẩm mới tiếp tục xuất hiện. FAO tính đến các tác động tiềm tàng của những thay đổi và xu hướng đang diễn ra trong các hệ thống nông sản thực phẩm có liên quan đến an toàn thực phẩm. Nó cũng sử dụng các phương pháp hướng tới tương lai như tầm nhìn xa và quét chân trời để chủ động xác định các vấn đề mới nổi và đánh giá tác động an toàn thực phẩm của chúng,” FAO BETVISA cho biết.

Tiến độ và việc thực hiện các ưu tiên chiến lược sẽ được theo dõi và báo cáo. Việc thực hiện sẽ được lên kế hoạch phù hợp với các ưu tiên, thời gian, năng lực và nguồn lực được phát triển giữa FAO BETVISA và các đối tác. Các chỉ số và kế hoạch hành động cũng đang được xây dựng.

0 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *